Waardebepaling

Bij de waardebepaling gaan we na aan welke prijs uw woonst verkoopbaar is. Hierbij gaan we onder meer nagaan wat de prijs is van het vastgoed in uw regio, wat uw concurrentiepositie is op de markt.

Een waardebepaling is volledig gratis.